De quiz

Regels op Markt voor Vrede

Net als elk spel kent Markt voor Vrede een aantal spelregels om de markt in goede banen te leiden. Lees ze goed door en houd ze in je achterhoofd tijdens het spelen!

 • Markt voor Vrede 5.0 zal dit schooljaar 2 keer plaatsvinden. De eerste markt loopt van 8 november t/m 10 december 2010 en de tweede markt van 14 maart t/m 15 april 2011.
 • Scholen met minder dan 20 deelnemers dingen niet mee naar de schoolprijs van Markt voor Vrede. De leerlingen kunnen natuurlijk wel individuele prijzen winnen.
 • Bij je inschrijving moet je je gegevens naar waarheid invullen.
 • Je mag maar een account per persoon aanmaken. Het aanmaken van meerdere accounts zal leiden tot onmiddellijke verwijdering.
 • Het is verboden handelsafspraken te maken met andere deelnemers.
 • Als je bovenmatig profiteert van handelsafspraken van anderen, beslist Upact per geval of straf nodig is. Ook bepaalt Upact per geval de strafmaat.
 • Upact beheert nauwkeurige meetfunctionaliteiten om te controleren of deelnemers samenwerken.
 • Op het forum dien je respect te hebben voor andere spelers. Als je iemand uitscheldt, lastigvalt, of ander gedrag vertoont dat Upact niet tolereert, dan wordt je bericht en je account verwijderd.
 • Als je valsspeelt, of als Upact een gegrond vermoeden heeft dat je valsspeelt, kan je account buiten werking gesteld of verwijderd worden.
 • Docenten hebben het recht om accounts van hun leerlingen buiten werking te stellen of te verwijderen.
 • Upact heeft het recht om accounts buiten werking te stellen of te verwijderen.
 • Upact houdt zich het recht voor je accountgegevens aan te passen; je gegevens, je aandelen en je credits worden beheerd door Upact.
 • Bij wangedrag mag Upact straffen uitdelen, zoals je creditsaldo verlagen.
 • Upact beslist wanneer iets wangedrag is. Lees deze regels goed door om te zien welke maatstaven wij hanteren.
 • Een beslissing van Upact is definitief en bindend. Over sancties of optreden van Upact wordt niet gecorrespondeerd.
 • Upact heeft het recht om op elk moment, naar eigen inzicht, het spel uit te stellen of de handel stop te zetten als een computervirus, bug, hacker attack of andere technische problemen de administratie, veiligheid of het spelen van het spel ontregelen.
 • Hoewel Upact de site met grote zorg beheert, kan Upact niet garanderen dat alle diensten en alle informatie verstrekt op de website van Markt voor Vrede correct en steeds volledig actueel is.
 • Upact beloont deelnemers soms met credits, bijvoorbeeld bij een juist ingevulde quizvraag. Over beloningen in de vorm van credits wordt niet gecorrespondeerd.
 • Over de tussenstanden en over de definitieve uitslag van het spel wordt niet gecorrespondeerd.
 • Upact is niet aansprakelijk voor content, zoals tekst, foto's en filmpjes, die door andere gebruikers op de website of op het forum worden geplaatst. Klachten hierover kunnen via het contactformulier worden gemeld. Upact zal dan indien nodig zo snel mogelijk optreden.
 • Upact behoudt zich het recht voor om deze regels te wijzigen.
 • Iedereen die zich inschrijft, accepteert daarmee bovenstaande regels.
Top 5 aandelen
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Ook meedoen?
Meedoen is heel simpel.
Meld je aan >

Wat is Markt voor Vrede?
Markt voor Vrede is een aandelenmarkt over vrede en veiligheid in conflictgebieden.
Lees meer >